Gyógycipők, Talpvizsgálat, Betétek, Lábápolás

ÁSZF

WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amennyiben megrendelője, vásárlója kíván lenni webáruházunknak, kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Szolgáltatásainkat kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A SZOLGÁLTATÓ

A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE:

Szolgáltató neve: Valencsics Ede E.V

Szolgáltató székhelye: 2085 Pilisvörövár Fő út 143.

Szolgáltató adószám: 50086838-2-33

E.V nyilvántartási szám: 3091851

Céget bejegyző szerv: Pest megyei kormányhivatal, Pilisvörösvári Járási Hivatal

Szolgáltató telefonszáma: +36 20 938 5142

Szolgáltató e-mail: edecipo@gmail.com

Kapcsolattartó: Valencsics Ede

Pilisvörösvár Város Jegyzője által kiadott határozat szerint a Szolgáltató 1002/2015/B nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

Tárhely és webhosting: NOBONET Kft. (www.nobonet.hu)

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

A megrendelések leadása a webáruházban kizárólag interneten keresztül, a www.edecipo.hu webcímen lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

Webáruházunkban az oldal látogatói személyes adatainak megadása nélkül megismerkedhet a forgalmazott termékekkel és az árakkal. Személyes adatokat kizárólag a rendelés véglegesítését megelőzően kell megadnia.

Webáruházunkban a termékek fő-és alkategóriákba csoportosítva találhatóak, valamint a termékekhez részletes leírást is találhatnak.

Webáruházunkban található árak ÁFA-val növelt BRUTTÓ árak! Az árak forintban értendőek. Az árak a szállítás költségét nem tartalmazzák, annak költsége a „kosár”-ban kerül feltűntetésre, külön tételként.

Webáruházunkban minden olyan természetes személy vásárolhat, aki jelen vevőtájékoztatót elolvasta, magára nézve azt kötelező jellegűnek véve elfogad

Webáruházunkban található termékeket jelen pillanatban kizárólag Magyarország területén belül szállítjuk házhoz.

Webáruházunk szolgáltatásait igénybe vevő ÁSZF minden pontjával egyetért és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

REGISZTRÁCIÓ:

"Regisztráció" menüpontra kattintva vagy a vásárlás véglegesítését megelőzően a rendelési folyamat közben történik, feltétele, hogy a felhasználó rendelkezzen érvényes e-mail címmel és a szükséges adatokat megadja. Sikeres regisztráció esetén, a megadott e-mail címre érkezik a regisztrálás aktiválásához szükséges link.  A regisztráció élesítését követően a "Bejelentkezés" felirat mellett található mezőt kitöltve be tud jelentkezni rendszerünkbe. Adatainak változtatását az "Adatok módosítása" gombra kattintva teheti meg.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

A szerződés nyelve: magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra nem kerül és utólagosan nem hozzáférhető, visszakereshető.

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a www.edecipo.hu honlapján ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött – akár automatikus, akár egyéni – írásbeli visszaigazolása jelenti. A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

A szerződés határozott időre, legkésőbb a megrendelt szolgáltatás ellenérték hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig tart.

MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGE:

1. Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek-e.
2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy valós adatokat adott meg.
3. A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles.
4. A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját. A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a szolgáltatás és /vagy a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes.
5. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a terméket nem veszi át, úgy azt a Szolgáltató jogosult a termék ellenértékének teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.
6. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Szolgáltató részére, addig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

SZOLGÁLTATÓ JOGAI -ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot.
1.  A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 3 munkanapon belül visszaigazolja a Szolgáltató a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.

2. A szolgáltató köteles Megrendelőt tájékoztatni, amennyiben bármely okból nem áll módjában a rendelést teljesíteni.

3. A szolgáltató a www.edecipo.hu webáruház adminisztrációs felületén kezeli és rendszerezi a beérkezett rendeléseket.
4.  A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet a rendeles@edecipo.hu e-mail címen vagy telefonon (+36 20 938 5142). Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok alapján tudnak tájékoztatást adni.
A Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.

MEGRENDELÉS MENETE - ELLENŐRZÉSE

1. lépés: termék kiválasztása és kosárba helyezése. A termék a méret kiválasztását követően helyezhető kosárba
2. lépés: kosárba helyezést követően a vásárlás tovább folytatható, vagy véglegesíthető
3. lépés: vásárlás véglegesítés követően, gyorsregisztrációs űrlap kitöltésével véglegesíti vásárlását, melyről e-mail formájában azonnali értesítést kap.
4. lépés: rendelését készletellenőrzést követően 3 munkanapon belül visszaigazoljuk
5. lépés: a terméket a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül átadjuk szállításra, vagy személyes átvétel választása esetén átvehető üzletünkben.

Megrendelt termékek mennyiségét a rendelés véglegesítése előtt a „Kosár”-ban módosíthatja.

Amennyiben nem érkezett meg e-mail címére az értesítés vagy a regisztráció aktiváló linkje, ellenőrizze a megadott adatokat és jelezze rendeles@edecipo.hu e-mail címen, vagy elérhetőségeink bármelyikén.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben saját vagy a Szolgáltató hibájából a megrendelés visszaigazolásán hibás adatot talál, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül (16 óra után leadott rendelés esetén a következő munkanap 8 óráig) a Szolgáltatóhoz a hibás adat helyett alkalmazandó pontosított adatot megküldi.

A Megrendelő a hibás adatból eredően vagy azzal összefüggésben semmilyen kártérítési vagy egyéb követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

FIZETÉSSEL, SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Fizetési módok:

készpénz: üzletünkben – személyes átvétel esetén
banki előre utalás: házhozszállítás esetén
utánvét (futárnak készpénzben): házhozszállítás esetén

Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítunk fel.
A termék az alábbi címen vehető át: 2085 Pilisvörösár, Fő út 143.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Webáruházunk a GLS csomagküldő szolgálat szolgáltatásait veszi igénybe házhozszállítás esetén. 

Házhozszállítás esetén a szállítás díja:  

Előre utalás esetén: 1300 Ft. (Takarék Szövetkezet: 65700017-10116979)
Utánvét: 1900 Ft.

RENDELÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A Vásárló a szerződéstől a 45/2014 kormányrendeletben foglaltak szerint 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Amennyiben Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán: 2085 Pilisvörösár, Fő út 143. vagy elektronikus úton e-mailben az alábbi címre: rendeles@edecipo.hu.. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Megrendelő teheti meg.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. 

Elállási joggal kapcsolatos szabályozásokat a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendeletet követve betartjuk.

GARANCIA / REKLAMÁCIÓ

Az edecipo.hu webáruházban forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározottaknak megfelelően vállalunk mi vagy beszállítóink szavatosságot. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti:
a) elsősorban - a vevő választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve , ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

Amennyiben a termék garanciális időn belül meghibásodik, kérjük személyesen hozza el, amennyiben ez nem lehetséges úgy telefonon vagy info@edecipo.hu e-mail címen a problémát jelezni szíveskedjen. Megbeszélés után, postán kell a hibás terméket címünkre eljuttatnia. A szállítás költsége a vásárlót terheli. A garanciális javítás után a terméket visszaküldjük az Ön számára, amit telefonon vagy e-mailen jelezni fogunk. Amennyiben a termék nem javítható, újat küldünk helyette. 

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről

ADATVÉDELEM:

A web áruház használata során Valencsics Ede E.V a részére rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, azokat további fél számára nem adja ki. (kivéve a szerződésben álló fuvarozó cég, csakis a megrendelés teljesítésének céljából). A kezelt személyes adatok körét az alábbi adatkezelési nyilvántartási számon kiadott határozat tartalmazza.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82529/2015

A megrendelés folyamán rögzített adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

A különböző informatikai rendszerek által a webáruház oldalán leadott megrendelésből kiállított számla adatai a megrendeléskor leadott adatokkal rögzítésre, tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását írásban kérheti az info@edecipo.hu email címen, vagy adatait módosíthatja felhasználói fiókjában, bejelentkezést követően.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
1. a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;
2. a termék nem kézbesíthető a megadott címen és értesítés ellenére a Megrendelő elmulasztja átvenni a terméket és a megrendelés szerinti díjat megfizette a Szolgáltatónak;
3. a felek közös megegyezésével;
4. a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával;
5. a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.  

Jelen ÁSZF dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez és megtekintéséhez

kattintson ide!